وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی اداره كل منابع انساني
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

این گروه به منظور سیاست گزاری، برنامه ریزی و نظارت بر جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كشور فعالیت دارد. بخشی از مهم ترین وظایف این گروه در قالب نظارت بر برگزاری آزمون های استخدامی متمرکز و غیر متمرکز، اخذ شماره مستخدم و شماره شناسه، ساماندهی درخواست های جذب واستخدام و نظارت بر تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شاغل انجام می شود.

این گروه به منظور تدوین و تحلیل قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی با تمرکز بر حوزه جبران خدمات و حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور فعالیت دارد. بخشی از مهم ترین وظایف این گروه در قالب تدوین و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل ها ضمن تعامل با هیأت امناء، پاسخگویی به استعلامات و شفاف سازی ابهامات قانونی و بروز رسانی سامانه اطلاع رسانی قوانین و مقررات انجام می شود.

این گروه با هدف پایش، اصلاح، توسعه و بهبود تصمیم سازی در سیاست های حوزه منابع انسانی با اجرای دیده بانی اطلاعات نیروی انسانی فعالیت دارد. بخشی از مهم ترین وظایف این گروه در قالب ایجاد بانک جامع اطلاعات و پایگاه مرجع داده های منابع انسانی، ایجاد داشبورد اطلاعات مدیریتی تعیین وضعیت منابع انسانی و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان فرایندهای مربوطه انجام می شود.

این گروه به منظور شناسایی و توسعه قابلیت‌های کارمندان از طریق ارتقای دانش، اصلاح نگرش و بهبود مهارت‌های فردی و سازمانی فعالیت دارد. بخشی از مهم ترین وظایف این گروه در قالب ارایه خدمات آموزشی به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، نظارت، برنامه ریزی وکنترل فرآیندهای آموزشی مستند سازی شده انجام می شود.

این اداره به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كشور علي الخصوص مناطق محروم و فراهم نمودن فرصتي براي اشتغال وكسب تجربه فارغ التحصيلان فعالیت دارد. بخشی از مهم ترین وظایف این اداره در قالب برنامه ريزی توزيع مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان و پيام آوران بهداشت و هماهنگي وتعامل با دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به منظور تبادل اطلاعات در این خصوص انجام می شود.

این اداره به منظور جبران خدمات کارمندان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در جهت برقراری حقوق و مزایا و مرتفع نمودن مشکلات اداری و امور پرسنلی مشمولین فعالیت دارد. بخشی از مهم ترین وظایف این اداره در قالب امور کارکنان غیرهیات علمی، امور اعضای هیات علمی، نقل و انتقالات، بازنشستگی و خروج از خدمت، حضورغیاب وراهبری سیستم های مربوطه انجام می شود.

این گروه به منظور ارزیابی عملکردکارکنان ستاد وزارت و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور فعالیت می کند. بخشی از مهم ترین وظایف این گروه در قالب تهیه و توزیع فرم هاي ارزیابی عملکرد، بررسی فرم ها، رسیدگی به اعتراضات ارزیابی شوندگان، تهیه، تنظیم و نگهداري شناسنامه ارزیابی عملکرد کارکنان و پایش و نظارت بر فعالیت های مشترک ستاد و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كشور در این خصوص انجام می شود.